За да поставите вашата снимка под колажа,  използвайте менюто „СЛОЙ“. Придърпайте нагоре или надолу в желаната позиция!